Skip to main content
Tercüme ile ilgili herşey

Resmi belgeleri tercümanları kimlerdir?

By 6 Eylül 2020Ekim 2nd, 2022No Comments

“Resmi belgelerin” çevirisi, çevirmenlerin genellikle statüleri hakkında güçlü bir resmi temsile ihtiyaç duydukları tek alanı oluşturmaktadır. Bu nedenle burada özellikle dikkate değerdir.

Bu alan, sıklıkla karıştırılan iki faaliyeti içerir. Bir yandan, “yeminli tercümeler” bir şekilde tercümanın otoritesinin sinyallerinin eşlik ettiği resmi belgelerdir; herhangi bir resmi kurum tarafından herhangi bir nedenle istenebilir (akademik kayıtlar, vize başvuruları, pasaportlar vb.); çevirmen “yeminli” veya “yetkili” bir tercüman olabilir. Öte yandan, çevirmenlerin bazen hukuki nitelikteki belgelerle ilgilendikleri için “hukuki tercümanlar” olarak adlandırılabilecekleri çeşitli adalet sistemleri için çalışmaları istenir.

Hukuki tercümanlar genellikle yeminli tercümanlar üreten yeminli veya yetkili tercümanlarla aynı vasıflara sahip olduklarından, burada “hukuk tercümanı” nı daha geniş “yeminli tercüman” kategorisinin belirli bir örneği olarak kabul edeceğiz.

Burada daha geniş bir kategoriye, yani resmi belgelerin çevirilerini onaylama yetkisinin kimin olduğu genel sorusuna odaklanmalıyız. Bununla birlikte, son yıllarda bu konulara en çok dikkat çeken konu, hukuk tercümanlarının çalıştığı çeşitli adalet sistemidir. Yeni ilgi büyük ölçüde, geleneksel olmayan dillerin tercüme edilmesi gereken göçmen toplumlarında sorunlu hale gelen, adalete eşit erişim konusundaki önemli meseleden kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle, hukuk çevirmenlerinin statüsünü kısaca ele alacağız ve ardından yeminli veya yetkili çevirmenler için statünün nasıl oluşturulduğuna dair daha geniş soruyu inceleyeceğiz.

Hukuk çevirmenleri hakkında önceki araştırma

2010/64 / EU 39 sayılı Direktif, ceza yargılamalarında kaliteli yazılı ve sözlü tercümeye erişimi sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, kimin çeviri yapmaya yetkili olduğuna dair söylenecek çok az şey vardır: “Sözlü çeviri ve çevirinin yeterliliğini ve bunlara etkin erişimi teşvik etmek için Üye Devletler, uygun niteliklere sahip bağımsız çevirmen ve tercümanların kayıtlarını veya sicillerini oluşturmaya çalışacaklardır. ”(5/2). Yönerge, bazı ülkelerin neden çevirmen listelerine dikkat ettiklerini açıklıyor gibi görünse de, “uygun nitelikte” ne anlama geldiğine dair herhangi bir işarete atıfta bulunmuyor.

Adalet sistemlerinde yazılı ve sözlü çeviri ile ilgili bilgiler, Anvers’te Profesör Erik Hertog tarafından yürütülen çeşitli araştırma projelerinde bulunabilir (bkz. Hertog ed. 2001, 2003; Keijzer-Lambooy ve Gasille, eds 2005; Hertog ve van Gucht eds 2008). Bu projelerle ilgili raporlar artık 2009 yılında kurulan EULITA (Avrupa Hukuk Tercümanları ve Çevirmenleri Derneği) aracılığıyla edinilebilir.40 Hukuki tercümanlar ve adalete erişim hakkındaki tüm özel sorular için EULITA’ya başvuruyoruz.

Bu çerçevede, Lüksemburg dışındaki tüm AB ülkelerinde Status Quaestionis (Hertog ve van Gucht eds 2008) olarak rapor edilen büyük bir anket gerçekleştirildi. Ceza yargılamalarında tercüman ve tercüman kullanımına ilişkin çok çeşitli sorular sordu. Bilgi, 18’i hükümet kaynaklarından olmak üzere 194 katılımcıdan geldi. Rapor, “devlet kaynakları” ile “profesyonel kaynaklar” tarafından verilen yanıtlar arasındaki farkları ilginç bir şekilde haritalandırıyor – resmi iddialar genellikle yaşanmış gerçeklerle uyuşmuyor ve profesyoneller bazen resmi düzenlemelerin ve araçların farkında değiller. Rapor ayrıca çeşitli ülkelere, ilgili birçok noktada ne kadar iyi performans gösterdiklerinin rapor edildiğine dair puanlar veriyor.

Sorulan sorulardan bazıları bu çalışma için doğrudan ilgi çekicidir:

1. Hukuk tercümanı sıfatı korunuyor mu?
2. Hukuk çevirmenliği mesleği düzenlenmiş mi?
3. Hukuki çevirmenlerin akreditasyonu için resmi bir kurum var mı?
4. Ulusal bir hukuk tercümanı kaydı var mı?
5. Ulusal bir sicil varsa, sicilde hangi veriler sağlanmıştır?

6. Ülkenizde hukuk çevirmenleri için ulusal veya bölgesel bir Davranış Kuralları var mı?
7. Ülkenizde hukuk tercümanları ile ilgili bir disiplin prosedürleri sistemi var mı?

Bu soruların cevaplanma şekline ilişkin bir genel bakış, Şekil 2’de yeniden üretilmiştir ve profesyonellerin yanıtlarına göre puanları gösterir (bu durumda birçok ülke için hükümet kaynakları eksiktir). Harita, temelde, ortalamanın altında puanlara sahip bir çevre ülkeyle (İrlanda, Portekiz, Yunanistan ve ayrıca Belçika) hukuk tercümanı mesleğini düzenleme biçimleri için ortalama veya ortalamanın üzerinde puan alan merkezi bir ülke grubunu göstermektedir.

Statü Quaestionis anketinin “hukuki tercüman” olmak için hangi niteliklerin gerekli olduğunu sormadığını ve “hukuki tercüman” kavramının “yeminli veya yetkili tercüman” kavramına karşılık gelmediğini fark ettik. esas olarak burayı araştırmakla ilgileniyor. Rapor yine de değerli bir referans noktasıdır.

Hacettepe Tercüme

Author Hacettepe Tercüme

More posts by Hacettepe Tercüme

Leave a Reply