Ticari Belgeler

ISO Belgesi Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Prospektüs Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Menşei Belgesi Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Tıbbi Cihaz Patent Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Ticari Sicil Belgesi Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Klinik Raporu Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Şartname Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Tıbbi Cihaz Kullanım Klavuzu Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Oda Sicil Kayıt Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Patent Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Tıbbi Makale Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

İhale Durum Belgesi Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Gelir Tablosu Tercümesi

 60,00 300,00

 60,00 300,00

Tescil Belgesi Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Vergi Levhası Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Ticari Fatura Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

İflas Konkordato Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Uygunluk Beyanı Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Uygunluk Sertifikası Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

“SGK Borcu Yoktur” Yazısı Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Yeterlilik Belgesi Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00

Faaliyet Belgesi Tercümesi

 30,00 150,00

 30,00 150,00